Mii lea demeansa?

Gii sáhttá oažžut demeanssa?

Mo lea go olbmos lea demeansa?

Gii sáhttá muitalit lea go demeansa?

Mii veahkeha go olbmos lea demeansa?

Gos sáhttá oažžut veahki go hedjona sakka?

Sáhttá go eastadit demeanssa?

Demeansa-QUIZ