Mij la demænssa?

Gut máhttá demensav oadtjot?

Gåktu la demensajn viessot?

Gut máhttá subtsastit jus dujna l demænssa?

Mij viehket gå dujna la demænssa?

Gåssta viehkev oadtju jus ållu skibás sjaddá?

Máhttá gus demensav hieredit?

Demænssa QUISSA