Vad är demens?

Vem kan få demens?

Hur är det att ha demens?

Vem kan berätta om det är demens?

Vad hjälper när man har demens?

Var får man hjälp när man är väldigt sjuk?

Kan man förebygga demens?

Demens QUIZ